ZPUH Kulanica

Projekt EFRR

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „KULANICA” Kulanica Marian zrealizował projekt
pt. „Wzrost konkurencyjności Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego KULANICA poprzez zastosowanie innowacyjnych maszyn i urządzeń oraz wprowadzenia nowych produktów na rynek”, który został sfinansowany przy pomocy środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Dofinansowanie zostało uzyskane za pośrednictwem Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin – w ramach Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności ZPUH „KULANICA”. Firma zakupiła innowacyjne na skalę światową maszyny, które umożliwiły wprowadzenie dwóch nowych produktów, tj. ciast z masami i ciastek kruchych nadziewanych. Zakład ulepszył także produkcję pieczywa mieszanego, pszennego oraz wyrobów półcukierniczych. Projekt zaspokaja potrzeby aktualnie zdefiniowane w przedsiębiorstwie i wykazuje pozytywny wpływ na proces technologiczny w naszej piekarni. Dzięki wprowadzanym innowacjom, wytwarzane pieczywo będzie smaczniejsze, zdrowsze i lepsze jakościowo, a także atrakcyjniejsze pod względem wizualnym.

Informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego można uzyskać:
a) w Internecie: www.rpo.lubelskie.pl; www.lawp.lubelskie.pl,
https://ksu.parp.gov.pl/pl/wzum/w_lubel/pirpo
b) w punktach informacyjnych:

1. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3b
20-151 Lublin
Punkt informacyjny tel.: 0-81 44 16 750
http://www.rpo.lubelskie.pl
Bezpłatna infolinia: 0 800 888 776
2. Filia Urzędu w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 14
21-500 Biała Podlaska
tel.: 0-83 343 58 44
e-mail: biała@lubelskie.pl
3. Filia Urzędu w Chełmie
ul. Plac Niepodległości 1
22-100 Chełm
tel.: 0-82 563 02 08
e-mail: chelm@lubelskie.pl
4. Filia Urzędu w Zamościu
ul. Partyzantów 1
22-400 Zamość
tel.: 0-84 638 02 67
e-mail: zamosc@lubelskie.pl
5. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Graniczna 4
20-010 Lublin
e-mail: lawp@lubelskie.pl
http://www.lawp.lubelskie.pl
Punkt Informacyjny LAWP: tel.: 0-81 462 38 31, 0-81 462 38 12
Loga
"Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013"